Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ VRCHOLOVÝCH SOUTĚŽÍ SVZ ČR PRO ROK 2021  
1. STŘELECKÝ VÍCEBOJ SVZ ČR  
1.1. Klubové přebory - dobrovolné soutěže dle rozhodnutí KVZ  
1.1.1. Disciplíny v rozsahu dle rozhodnutí KVZ - Technická pravidla SVZ ČR č. 6  
1.1.2. Soutěž jednotlivců  
1.2. Oblastní přebory - dobrovolné soutěže dle rozhodnutí OR SVZ ČR  
1.2.1. Disciplíny v rozsahu dle rozhodnutí oblastní rady SVZ ČR - Technická pravidla SVZ ČR č. 6  
1.3. Kvalifikační přebory  
1.3.1. Disciplíny v rozsahu jako na M ČR  
1.3.2. Účast tříčlenných reprezentačních družstev KVZ  
1.3.3. Uskuteční se 6 kvalifikačních přeborů rozdělených po ČR  
1.3.4. Z každého kvalikačního přeboru na mistrovství České republiky postupují 2 družstva + družstvo organizátora mistrovství ČR  
1.4. Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR - disciplíny  
1.4.1. Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole nebo revolveru  
  Počet nábojů 5 ran nástřelných, 15 ran soutěžních
  Terče a vzdálenost Terč 77 P (50/20), vzdálenost terče 25 m od palebné čáry
  Čas 2 minuty na nástřel, 6 minut na soutěžní střelbu
  Hodnocení H = z (součet zásahů v papírovém terči)
1.4.2. Mířená střelba na rychlost z velkorážové pistole, nebo revolveru  
  Počet nábojů 10 ran soutěžních
  Terče a vzdálenost Terč SČS-D2, (zóny A-11, B-10, C-9, D-8), vzdálenost terče 25 m od palebné čáry
  Hodnocení H = z - t (součet zásahů v papírovém terči minus dosažený čas)
1.4.3. Akční střelba "Volná úloha" z velkorážové pistole, nebo revolveru  
  Počet nábojů 12 ran soutěžních
  Terče a vzdálenost 1 terč SČS-D2 (zóny A-11, B-10, C-9, D-8), vzdálenost od palebné čáry 25 m, 6 terčů Pepper Popper, Tower nebo Gong (včetně jejich kombinací) ve vzdálenosti 20 až 30 m od palebné čáry
  Provedení Soutěžící střílí 12 ran, vždy střídavě po 1 ráně na papírový a kovový terč. První rána na papír.
  Hodnocení H = z - t [součet zásahů v papírovém terči + počet bodů za sestřelené kovové terče minus dosažený čas (1 terč Pepper Popper, Tower, nebo Gong = 10 bodů)]
1.4.4. Akční střelba z malorážové pušky  
  Počet nábojů Zvolený počet nábojů
  Terče a vzdálenost Biatlonový panel (průměr terčů 115 mm) ve vzdálenosti 50 m od palebné čáry
  Čas Čas se měří timerem.
  Hodnocení H = 100 - t, provedení 2x, výsledek je průměr z obou provedení
  Poznámka Povinnost sestřelit všechny terče. Náboje musí být před startem odloženy v přípravku nebo volně mimo zbraň
1.4.5. Střelecká štafeta trojic z velkorážové pistole nebo revolveru  
  Počet nábojů 6 nábojů každý člen družstva
  Terče a vzdálenost 3 terče SČS-D2 (zóny A-11, B-10, C-9, D-8), vzdálenost od palebné čáry 25 m a 3 terče Pepper Popper,Tower nebo Gong (včetně jejich kombinací) ve vzdálenosti 20 - 30 m od palebné čáry
  Provedení Každý člen družstva musí zasáhnout kovový terč a zbytek ran střílí do papírového terče
  Hodnocení H = z - t (součet zásahů v papírových terčích minus celkový čas dosažený štafetou)
1.5. Pokyny - informace  
1.5.1. Čas se měří s přesností na 0,01 sekundy  
1.5.2. Při celkové rovnosti bodů rozhoduje o pořadí mířená střelba na rychlost  
1.5.3. V soutěži jednotlivců se počítají disciplíny číslo 1 až 4, v soutěži družstev 1 až 5  
1.5.4. Disciplíny se střílí s tasením, výjma mířené střelby na přesnost a malorážové pušky  
1.5.5. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže  
1.6. Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR - veteráni  
  Veteránem pro účely této soutěže je člen SVZ ČR, který v roce 2021 dosáhne věku nejméně 55 let  
1.6.1. Disciplíny v rozsahu jako na mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR  
1.7. Pokyny - informace  
1.7.1. Nominaci účastníků soutěže provádí oblastní rady SVZ ČR  
1.7.2. Právo účasti na mistrovství České republiky má z každé oblasti 1 trojice + 2 jednotlivci, družstvo oblasti může být doplněno veteránem SVZ ČR dle databáze  
1.7.3. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR (veteránů) organizátor soutěže  
2. STŘELECKÉ SOUBOJE DVOJIC Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU  
2.1. Kvalifikační přebory  
2.1.1. Účast dvoučlenných reprezentačních družstev KVZ  
2.1.2. Disciplína v rozsahu jako na mistrovství ČR ve střeleckém souboji dvojic z velkorážové pistole a revolveru  
2.1.3. Z kvalifikačního přeboru na mistrovství České republiky postupují 4 dvojice  
2.1.4. Uskuteční se 4 kvalifikační přebory  
2.2. Mistrovství České republiky ve střeleckém souboji dvojic z velkorážové pistole a revolveru o Putovní pohár předsedy SVZ ČR  
2.2.1. Disciplína: střelecký souboj dvojic na terčovou sestavu skupinovou terčů Pepper Popper, Tower a Gong v počtu 7 + 7  
A 5 nábojů pro jednotlivce na 1 utkání  
B Způsob hodnocení Gama  
C Časový limit pro střelbu je maximálně 15 sekund  
D Herní systém každý s každým  
E Disciplína se střílí s tasením zbraně z opaskového pouzdra  
2.2.2. Účast dvoučlenných reprezentačních družstev KVZ/čtyři za každou kvalifikaci  
2.2.3. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže  
3. STŘELECKÉ SOUBOJE JEDNOTLIVCŮ Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU  
3.1. Mistrovství České republiky - Czech Open Popper single  
3.1.1. Z každé oblasti SVZ ČR se turnaje mohou zúčastnit 2 nominovaní závodníci, max. propustnost střelnice pro tuto soutěž je 40 jednotlivců  
3.1.2. Disciplíny  
A Souboj jednotlivců na skupinovou terčovou sestavu terčů Pepper Popper, Tower nebo Gong (4 + 4)  
B 5 nábojů pro jednotlivce na 1 utkání  
C Způsob hodnocení Gama  
D Herní systém každý s každým  
E Disciplína se střílí s tasením zbraně z opaskového pouzdra  
3.1.3. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže  
4. STŘELECKÉ SOUBOJE Z ÚTOČNÉ PUŠKY  
4.1. Otevřený přebor SVZ ČR z útočné pušky standard, (dodané pořadatelem)  
4.1.1. Akční střelba - souboje trojic na sestavu 2x10 terčů používaných v Armádě ČR  
A Účast tříčlenných reprezentačních družstev  
B 3 x 6 nábojů pro družstvo na 1 utkání  
C Způsob hodnocení Gama  
D Časový limit pro střelbu je maximálně 60 sekund  
E Herní systém každý s každým - 16 družstev, pořadí nominace stanovuje organizátor  
F Nevyužitá místa má právo obsadit přednostně z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže  
5. STŘELBA Z ÚTOČNÉ PUŠKY  
5.1. Přebor SVZ ČR z útočné pušky standard 7,62 x 39  
5.1.1. Disciplíny  
A Mířená střelba na přesnost  
B Akční střelba  
5.1.2. Pro střelbu může být použita pouze UPus v ráži 7,62 x 39  
5.1.3. Hodnocení  
A Součet bodových hodnot z disciplín  
6. ČESKOMORAVSKÝ POHÁR - STŘELECKÝ SOUBOJ DVOJIC Z MALORÁŽOVÉ PUŠKY  
6.1. Kvalifikační přebory  
6.1.1. Disciplíny v rozsahu jako na MČR  
A Účast dvoučlenných reprezentačních družstev KVZ  
B Z kvalifikačních přeborů na MČR postoupí z každé kvalifikace 4 dvojice + 1 dvojice organizátora  
6.2. Mistrovství České republiky - Memoriál Ing. Miloslava Richtera  
A Celková účast max. 21 dvojic  
B Způsob hodnocení Gama  
C Herní systém každý s každým, střílí se dvakrát  
6.2.1. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže  
7. SETKÁNÍ MISTRŮ - MÍŘENÁ STŘELBA NA PŘESNOST Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU  
7.1. Mistrovství České republiky - Setkání mistrů  
7.1.1. Disciplíny  
A Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč 135 P  
B Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč 77 P (50/20)  
C Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč SČS-D1 (zóny A-15, B-9, C-8)  
7.1.2. Hodnocení  
A Součet bodových hodnot ze všech tří střeleb  
B Hodnotí se zvlášť pistole a zvlášť revolver  
C V celkovém pořadí se vyhodnotí i pořadí veteránů (veteránem pro účely této soutěže je člen SVZ ČR, který v roce 2021 dosáhne věku nejméně 55 let)  
7.1.3. Přihlášky  
A Každý zájemce s minimálně 5 mistr. VT (rozhodné období 25. 10. 2020 - 17. 10. 2021) samostatně zaslat nejpozději do 18. října 2021 na  
B E - mail adresu: prů  
8. PŘEBOR SVZ ČR - MÍŘENÁ STŘELBA Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE NA PŘESNOST A NA RYCHLOST  
8.1. Přebor SVZ ČR k 76. výročí osvobození československa  
8.1.1. Disciplíny  
A Mířená střelba na přesnost (5 + 15 nábojů) na terč 135 P  
B Mířená střelba na přesnost (5 + 15 nábojů) na terč 77 P (50/20)  
C Mířená střelba na rychlost (10 nábojů) na terč 77 P (50/20)  
8.1.2. Hodnocení  
A, B H = z  
C H = z - t  
  Čas se měří s přesností na 0,01 sekundy  
  Celkové hodnocení = součet bodových hodnot ze všech tří disciplin.  
  Při celkové rovnosti bodů o pořadí rozhoduje lepší umístění v mířené střelbě na rychlost  
8.2. Pokyny - informace  
8.2.1. Provedení stejných střeleckých disciplín ve stejný den, na různých střelnicích  
8.2.2. Pro střelbu může být použita pouze VPs  
8.2.3. Otevřená soutěž pro veřejnost a Aktivní zálohy (do celkového vyhodnocení se hodnotí pouze registrovaní členové SVZ ČR, nečleny zvýraznit pro identifikaci)  
9. MEZINÁRODNÍ SVAZOVÉ SOUTĚŽE  
9.1. REZERVA 2021  
9.1.1. Disciplíny  
A Akční střelba  
B Mířená střelba na přesnost  
9.1.2. Pro střelbu budou použity pouze zbraně zabezpečené pořadatelem  
9.1.3. Hodnocení  
A Součet bodových hodnot ze všech střeleb  
9.2. Pokyny - informace  
9.2.1. Účast tříčlenných reprezentačních družstev SVZ ČR takto:  
A Družstvo ÚR SVZ ČR  
B Družstva komisí ÚR SVZ ČR  
C Jedno družstvo z každé oblasti SVZ ČR. Nominaci účastníků soutěže provádí oblastní rady SVZ ČR  
D Družstva pozvaných hostů (Aktivní zálohy AČR, zahraniční organizace, ...)  
9.2.2. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor a pořadatel soutěže  
9.3. Praha - Brno - Bratislava  
9.3.1. Účast reprezentačních družstev SVZ ČR takto:  
A 12 střílejících za "Čechy"  
B 12 střílejících za "Moravu"  
C 12 střílejících za "Slovensko"  
D hodnotí se 10 nejlepších střelců ze skupin A, B a C  
9.3.2. Závod se uskuteční na střelnici Polná, organizátorem bude KVZ Polná  
9.3.2. Nominovaná družstva k reprezentaci zaslat - Ing. Karel Krátký, E-mail: , termín do 6.6.2021  
9.4. Mezinárodní závod ve střelbě záloh - "Pohár St. Brna"  
9.4.1. Účast čtyřčlenných reprezentačních družstev SVZ ČR takto:  
A Družstvo ÚR SVZ ČR  
B Jedno družstvo z každé oblasti SVZ ČR. Nominaci účastníků soutěže provádí oblastní rady SVZ ČR  
C Družstva pozvaných hostů (Aktivní zálohy AČR, veteráni, jiné organizace, ...)  
VŠEOBECNÉ POKYNY    
1 Nejpozději 3 týdny před konáním soutěže vydat a rozeslat propozice (dle vzorové dokumentace). V propozicích uvádět kalendářní čísla soutěží. Odpovídají ředitelé soutěží.  
2 Bezprostředně po skončení soutěže rozeslat výsledkové listiny (dle vzorové dokumentace) s přesnými identifikačními údaji soutěže na všechny zúčastněné kluby  
3 Je-li v jakékoliv soutěži počet postupujících subjektů z kvalifikace na MČR taxativně stanoven, zašle organizátor kvalifikace organizátoru M ČR výsledkovou listinu s vyznačením postupujících subjektů a kontaktními adresami pro rozeslání propozic M ČR  
4 V případě nepředvídatelných okolností požádat místopředsedu SVZ ČR (telefonicky 607 095 024, E-mail: ) o provedení změny v kalendáři. Změna bude v Kalendáři na web stránkách SVZ ČR vyznačena červeně  
5 Vyvěšení propozic na stránkách SVZ ČR si zajišťuje organizátor jejich zasláním na E-mail: . Nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení soutěže zaslat elektronicky výsledkovou listinu administrátorovi :  
6 Pořadatelem kvalifikačních a republikových přeborů je SVZ ČR. Pověřené KVZ jsou organizátory těchto soutěží. Pořadatelem a zároveň organizátorem všech ostatních soutěží v kalendáři SVZ ČR jsou jednotlivé KVZ  
7 Jestliže se někdo řádně kvalifikuje na mistrovské soutěže a nechce se (nebo se nemůže) zúčastnit, musí se včas organizátorovi soutěže omluvit!!!  
8 Organizátor pověřený SVZ ČR organizováním vrcholových a mezinárodních soutěží je povinen požádat nejméně 2 měsíce předem KR ÚR SVZ ČR o delegování hlavního rozhodčího na tuto soutěž!  
9 Na mezinárodní soutěže organizované SVZ ČR (pořadatel) je gestorem za SVZ ČR určen místopředseda SVZ ČR  

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist