Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

Vrcholové soutěže SVZ ČR

poslední mesíc prosinec 2021 Příští Měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2 3 4 5
week 49 6 7 8 9 10 11 12
week 50 13 14 15 16 17 18 19
week 51 20 21 22 23 24 25 26
week 52 27 28 29 30 31

Nejbližší vrchol. soutěže

Žádné události

Střelecké kalendáře

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ VRCHOLOVÝCH SOUTĚŽÍ SVZ ČR PRO ROK 2021  
1. STŘELECKÝ VÍCEBOJ SVZ ČR  
1.1. Klubové přebory - dobrovolné soutěže dle rozhodnutí KVZ  
1.1.1. Disciplíny v rozsahu dle rozhodnutí KVZ - Technická pravidla SVZ ČR č. 6  
1.1.2. Soutěž jednotlivců  
1.2. Oblastní přebory - dobrovolné soutěže dle rozhodnutí OR SVZ ČR  
1.2.1. Disciplíny v rozsahu dle rozhodnutí oblastní rady SVZ ČR - Technická pravidla SVZ ČR č. 6  
1.3. Kvalifikační přebory  
1.3.1. Disciplíny v rozsahu jako na M ČR  
1.3.2. Účast tříčlenných reprezentačních družstev KVZ  
1.3.3. Uskuteční se 6 kvalifikačních přeborů rozdělených po ČR  
1.3.4. Z každého kvalikačního přeboru na mistrovství České republiky postupují 2 družstva + družstvo organizátora mistrovství ČR  
1.4. Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR - disciplíny  
1.4.1. Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole nebo revolveru  
  Počet nábojů 5 ran nástřelných, 15 ran soutěžních
  Terče a vzdálenost Terč 77 P (50/20), vzdálenost terče 25 m od palebné čáry
  Čas 2 minuty na nástřel, 6 minut na soutěžní střelbu
  Hodnocení H = z (součet zásahů v papírovém terči)
1.4.2. Mířená střelba na rychlost z velkorážové pistole, nebo revolveru  
  Počet nábojů 10 ran soutěžních
  Terče a vzdálenost Terč SČS-D2, (zóny A-11, B-10, C-9, D-8), vzdálenost terče 25 m od palebné čáry
  Hodnocení H = z - t (součet zásahů v papírovém terči minus dosažený čas)
1.4.3. Akční střelba "Volná úloha" z velkorážové pistole, nebo revolveru  
  Počet nábojů 12 ran soutěžních
  Terče a vzdálenost 1 terč SČS-D2 (zóny A-11, B-10, C-9, D-8), vzdálenost od palebné čáry 25 m, 6 terčů Pepper Popper, Tower nebo Gong (včetně jejich kombinací) ve vzdálenosti 20 až 30 m od palebné čáry
  Provedení Soutěžící střílí 12 ran, vždy střídavě po 1 ráně na papírový a kovový terč. První rána na papír.
  Hodnocení H = z - t [součet zásahů v papírovém terči + počet bodů za sestřelené kovové terče minus dosažený čas (1 terč Pepper Popper, Tower, nebo Gong = 10 bodů)]
1.4.4. Akční střelba z malorážové pušky  
  Počet nábojů Zvolený počet nábojů
  Terče a vzdálenost Biatlonový panel (průměr terčů 115 mm) ve vzdálenosti 50 m od palebné čáry
  Čas Čas se měří timerem.
  Hodnocení H = 100 - t, provedení 2x, výsledek je průměr z obou provedení
  Poznámka Povinnost sestřelit všechny terče. Náboje musí být před startem odloženy v přípravku nebo volně mimo zbraň
1.4.5. Střelecká štafeta trojic z velkorážové pistole nebo revolveru  
  Počet nábojů 6 nábojů každý člen družstva
  Terče a vzdálenost 3 terče SČS-D2 (zóny A-11, B-10, C-9, D-8), vzdálenost od palebné čáry 25 m a 3 terče Pepper Popper,Tower nebo Gong (včetně jejich kombinací) ve vzdálenosti 20 - 30 m od palebné čáry
  Provedení Každý člen družstva musí zasáhnout kovový terč a zbytek ran střílí do papírového terče
  Hodnocení H = z - t (součet zásahů v papírových terčích minus celkový čas dosažený štafetou)
1.5. Pokyny - informace  
1.5.1. Čas se měří s přesností na 0,01 sekundy  
1.5.2. Při celkové rovnosti bodů rozhoduje o pořadí mířená střelba na rychlost  
1.5.3. V soutěži jednotlivců se počítají disciplíny číslo 1 až 4, v soutěži družstev 1 až 5  
1.5.4. Disciplíny se střílí s tasením, výjma mířené střelby na přesnost a malorážové pušky  
1.5.5. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže  
1.6. Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR - veteráni  
  Veteránem pro účely této soutěže je člen SVZ ČR, který v roce 2021 dosáhne věku nejméně 55 let  
1.6.1. Disciplíny v rozsahu jako na mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR  
1.7. Pokyny - informace  
1.7.1. Nominaci účastníků soutěže provádí oblastní rady SVZ ČR  
1.7.2. Právo účasti na mistrovství České republiky má z každé oblasti 1 trojice + 2 jednotlivci, družstvo oblasti může být doplněno veteránem SVZ ČR dle databáze  
1.7.3. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR (veteránů) organizátor soutěže  
2. STŘELECKÉ SOUBOJE DVOJIC Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU  
2.1. Kvalifikační přebory  
2.1.1. Účast dvoučlenných reprezentačních družstev KVZ  
2.1.2. Disciplína v rozsahu jako na mistrovství ČR ve střeleckém souboji dvojic z velkorážové pistole a revolveru  
2.1.3. Z kvalifikačního přeboru na mistrovství České republiky postupují 4 dvojice  
2.1.4. Uskuteční se 4 kvalifikační přebory  
2.2. Mistrovství České republiky ve střeleckém souboji dvojic z velkorážové pistole a revolveru o Putovní pohár předsedy SVZ ČR  
2.2.1. Disciplína: střelecký souboj dvojic na terčovou sestavu skupinovou terčů Pepper Popper, Tower a Gong v počtu 7 + 7  
A 5 nábojů pro jednotlivce na 1 utkání  
B Způsob hodnocení Gama  
C Časový limit pro střelbu je maximálně 15 sekund  
D Herní systém každý s každým  
E Disciplína se střílí s tasením zbraně z opaskového pouzdra  
2.2.2. Účast dvoučlenných reprezentačních družstev KVZ/čtyři za každou kvalifikaci  
2.2.3. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže  
3. STŘELECKÉ SOUBOJE JEDNOTLIVCŮ Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU  
3.1. Mistrovství České republiky - Czech Open Popper single  
3.1.1. Z každé oblasti SVZ ČR se turnaje mohou zúčastnit 2 nominovaní závodníci, max. propustnost střelnice pro tuto soutěž je 40 jednotlivců  
3.1.2. Disciplíny  
A Souboj jednotlivců na skupinovou terčovou sestavu terčů Pepper Popper, Tower nebo Gong (4 + 4)  
B 5 nábojů pro jednotlivce na 1 utkání  
C Způsob hodnocení Gama  
D Herní systém každý s každým  
E Disciplína se střílí s tasením zbraně z opaskového pouzdra  
3.1.3. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže  
4. STŘELECKÉ SOUBOJE Z ÚTOČNÉ PUŠKY  
4.1. Otevřený přebor SVZ ČR z útočné pušky standard, (dodané pořadatelem)  
4.1.1. Akční střelba - souboje trojic na sestavu 2x10 terčů používaných v Armádě ČR  
A Účast tříčlenných reprezentačních družstev  
B 3 x 6 nábojů pro družstvo na 1 utkání  
C Způsob hodnocení Gama  
D Časový limit pro střelbu je maximálně 60 sekund  
E Herní systém každý s každým - 16 družstev, pořadí nominace stanovuje organizátor  
F Nevyužitá místa má právo obsadit přednostně z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže  
5. STŘELBA Z ÚTOČNÉ PUŠKY  
5.1. Přebor SVZ ČR z útočné pušky standard 7,62 x 39  
5.1.1. Disciplíny  
A Mířená střelba na přesnost  
B Akční střelba  
5.1.2. Pro střelbu může být použita pouze UPus v ráži 7,62 x 39  
5.1.3. Hodnocení  
A Součet bodových hodnot z disciplín  
6. ČESKOMORAVSKÝ POHÁR - STŘELECKÝ SOUBOJ DVOJIC Z MALORÁŽOVÉ PUŠKY  
6.1. Kvalifikační přebory  
6.1.1. Disciplíny v rozsahu jako na MČR  
A Účast dvoučlenných reprezentačních družstev KVZ  
B Z kvalifikačních přeborů na MČR postoupí z každé kvalifikace 4 dvojice + 1 dvojice organizátora  
6.2. Mistrovství České republiky - Memoriál Ing. Miloslava Richtera  
A Celková účast max. 21 dvojic  
B Způsob hodnocení Gama  
C Herní systém každý s každým, střílí se dvakrát  
6.2.1. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže  
7. SETKÁNÍ MISTRŮ - MÍŘENÁ STŘELBA NA PŘESNOST Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU  
7.1. Mistrovství České republiky - Setkání mistrů  
7.1.1. Disciplíny  
A Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč 135 P  
B Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč 77 P (50/20)  
C Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč SČS-D1 (zóny A-15, B-9, C-8)  
7.1.2. Hodnocení  
A Součet bodových hodnot ze všech tří střeleb  
B Hodnotí se zvlášť pistole a zvlášť revolver  
C V celkovém pořadí se vyhodnotí i pořadí veteránů (veteránem pro účely této soutěže je člen SVZ ČR, který v roce 2021 dosáhne věku nejméně 55 let)  
7.1.3. Přihlášky  
A Každý zájemce s minimálně 5 mistr. VT (rozhodné období 25. 10. 2020 - 17. 10. 2021) samostatně zaslat nejpozději do 18. října 2021 na  
B E - mail adresu: prů  
8. PŘEBOR SVZ ČR - MÍŘENÁ STŘELBA Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE NA PŘESNOST A NA RYCHLOST  
8.1. Přebor SVZ ČR k 76. výročí osvobození československa  
8.1.1. Disciplíny  
A Mířená střelba na přesnost (5 + 15 nábojů) na terč 135 P  
B Mířená střelba na přesnost (5 + 15 nábojů) na terč 77 P (50/20)  
C Mířená střelba na rychlost (10 nábojů) na terč 77 P (50/20)  
8.1.2. Hodnocení  
A, B H = z  
C H = z - t  
  Čas se měří s přesností na 0,01 sekundy  
  Celkové hodnocení = součet bodových hodnot ze všech tří disciplin.  
  Při celkové rovnosti bodů o pořadí rozhoduje lepší umístění v mířené střelbě na rychlost  
8.2. Pokyny - informace  
8.2.1. Provedení stejných střeleckých disciplín ve stejný den, na různých střelnicích  
8.2.2. Pro střelbu může být použita pouze VPs  
8.2.3. Otevřená soutěž pro veřejnost a Aktivní zálohy (do celkového vyhodnocení se hodnotí pouze registrovaní členové SVZ ČR, nečleny zvýraznit pro identifikaci)  
9. MEZINÁRODNÍ SVAZOVÉ SOUTĚŽE  
9.1. REZERVA 2021  
9.1.1. Disciplíny  
A Akční střelba  
B Mířená střelba na přesnost  
9.1.2. Pro střelbu budou použity pouze zbraně zabezpečené pořadatelem  
9.1.3. Hodnocení  
A Součet bodových hodnot ze všech střeleb  
9.2. Pokyny - informace  
9.2.1. Účast tříčlenných reprezentačních družstev SVZ ČR takto:  
A Družstvo ÚR SVZ ČR  
B Družstva komisí ÚR SVZ ČR  
C Jedno družstvo z každé oblasti SVZ ČR. Nominaci účastníků soutěže provádí oblastní rady SVZ ČR  
D Družstva pozvaných hostů (Aktivní zálohy AČR, zahraniční organizace, ...)  
9.2.2. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor a pořadatel soutěže  
9.3. Praha - Brno - Bratislava  
9.3.1. Účast reprezentačních družstev SVZ ČR takto:  
A 12 střílejících za "Čechy"  
B 12 střílejících za "Moravu"  
C 12 střílejících za "Slovensko"  
D hodnotí se 10 nejlepších střelců ze skupin A, B a C  
9.3.2. Závod se uskuteční na střelnici Polná, organizátorem bude KVZ Polná  
9.3.2. Nominovaná družstva k reprezentaci zaslat - Ing. Karel Krátký, E-mail: , termín do 6.6.2021  
9.4. Mezinárodní závod ve střelbě záloh - "Pohár St. Brna"  
9.4.1. Účast čtyřčlenných reprezentačních družstev SVZ ČR takto:  
A Družstvo ÚR SVZ ČR  
B Jedno družstvo z každé oblasti SVZ ČR. Nominaci účastníků soutěže provádí oblastní rady SVZ ČR  
C Družstva pozvaných hostů (Aktivní zálohy AČR, veteráni, jiné organizace, ...)  
VŠEOBECNÉ POKYNY    
1 Nejpozději 3 týdny před konáním soutěže vydat a rozeslat propozice (dle vzorové dokumentace). V propozicích uvádět kalendářní čísla soutěží. Odpovídají ředitelé soutěží.  
2 Bezprostředně po skončení soutěže rozeslat výsledkové listiny (dle vzorové dokumentace) s přesnými identifikačními údaji soutěže na všechny zúčastněné kluby  
3 Je-li v jakékoliv soutěži počet postupujících subjektů z kvalifikace na MČR taxativně stanoven, zašle organizátor kvalifikace organizátoru M ČR výsledkovou listinu s vyznačením postupujících subjektů a kontaktními adresami pro rozeslání propozic M ČR  
4 V případě nepředvídatelných okolností požádat místopředsedu SVZ ČR (telefonicky 607 095 024, E-mail: ) o provedení změny v kalendáři. Změna bude v Kalendáři na web stránkách SVZ ČR vyznačena červeně  
5 Vyvěšení propozic na stránkách SVZ ČR si zajišťuje organizátor jejich zasláním na E-mail: . Nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení soutěže zaslat elektronicky výsledkovou listinu administrátorovi :  
6 Pořadatelem kvalifikačních a republikových přeborů je SVZ ČR. Pověřené KVZ jsou organizátory těchto soutěží. Pořadatelem a zároveň organizátorem všech ostatních soutěží v kalendáři SVZ ČR jsou jednotlivé KVZ  
7 Jestliže se někdo řádně kvalifikuje na mistrovské soutěže a nechce se (nebo se nemůže) zúčastnit, musí se včas organizátorovi soutěže omluvit!!!  
8 Organizátor pověřený SVZ ČR organizováním vrcholových a mezinárodních soutěží je povinen požádat nejméně 2 měsíce předem KR ÚR SVZ ČR o delegování hlavního rozhodčího na tuto soutěž!  
9 Na mezinárodní soutěže organizované SVZ ČR (pořadatel) je gestorem za SVZ ČR určen místopředseda SVZ ČR  

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist