Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

2.1. Pořádat soutěž vyžaduje organizační, personální, pořadatelské, administrativní, osvětové, hospodářské, technické, materiální a zdravotnické zabezpečení přípravy, bezpečné a regulérní provedení a vyhodnocení soutěže dle stanovených pravidel.

2.2. Komplexní, nedělitelná a nepřenositelná odpovědnost vyžaduje, aby byla:

  • pořadatelem soutěže vždy právnická osoba, tzn. – SVZ ČR, nebo Klub vojáků v záloze (dále jen „KVZ“);
  • organizátorem soutěže právnická osoba, tzn. KVZ, která přijala pověření pořadatele soutěže provést soutěž pod svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

2.3. Přímé řízení sportovní činnosti provádí:

  • ústřední rada SVZ ČR a statutární orgány SVZ ČR;
  • rady a statutární orgány KVZ.

2.4. Metodické řízení sportovní činnosti provádí:

  • sportovně metodická komise ÚR SVZ ČR jako odborný orgán ÚR SVZ ČR;
  • oblastní rady SVZ ČR, které koordinují sportovní činnost SVZ ČR v oblasti.

2.5. Sportovní střelecká činnost SVZ ČR je organizována a řízena SMK ÚR SVZ ČR podle soustavy vnitřních sportovních předpisů a orgánů.

2.5.1. Všeobecná pravidla sportovní střelecké činnosti SVZ ČR vymezují základní podmínky, požadavky a omezení pro uskutečňování sportovní střelecké činnosti SVZ ČR. Platí pro všechny soutěže uskutečňované jménem SVZ ČR.

2.5.2. Technická pravidla SVZ ČR stanovují sportovně technické charakteristiky a výkonnostní kritéria jednotlivých disciplín. Platí pro soutěže podle rozhodnutí pořadatele.

2.5.3. Propozice soutěže jsou nadřazeným jednorázovým předpisem pro uskutečnění konkrétní soutěže. Jeho ustanovení vycházejí ze všeobecných a technických pravidel. Platí pro pořádání dané soutěže.

2.5.4. Soutěžní výbor je hlavním a rozhodujícím orgánem řídícím a hodnotícím soutěž. Kromě jiného má právo jednat a s konečnou platností rozhodnout o všech sporných otázkách, které nejsou jednoznačně uvedeny a vyloženy v pravidlech a propozicích.

2.6. Pořadatel sportovních soutěží SVZ ČR má právo, rozhodne-li se tak, nebo vyžádají-li si to nepředvídatelné okolnosti, aktuální nebo místní podmínky, zvolit jiný technický rozsah, postup řízení a hodnocení soutěží. Hlavním kritériem jsou relativně stejné podmínky pro všechny závodníky v dané soutěži.

2.7. Člen SVZ ČR, který se jeho jménem zúčastní soutěže jiné organizace, pokud nebyl oficiálně na tuto soutěž SVZ ČR vyslán, nese za svoji účast plnou, nedělitelnou zodpovědnost.

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist